Hyvän Sanoman tilaisuus Saran koululla

Marja-Liisa Kuusela