Hyvän Sanoman ilta Myllyareenalla

Marja-Liisa Kuusela ym.