Hyvän Sanoman ilta Marjasuon kylätalolla

Marja-Liisa Kuusela ym.